Nawigacja

PIERWSZE DNI W PRZEDSZKOLU | Uwagi dotyczące ubierania dziecka do przedszkola | W naszym przedszkolu | Podstawa programowa | Zalecane warunki i sposób realizacji podstawy programowej | Ankieta | „Dlaczego czytać dziecku na głos” | Zakres kompetencji , jakimi musi dysponować dziecko rozpoczynające naukę w I  klasie | Jak  rozwijać  w  dziecku  samodzielność ? | Pojedynek z fast foodem. | Wiek przedszkolny  w rozwoju człowieka | Odporność przedszkolaka | Główne zasady postępowania  z dzieckiem nadpobudliwym | Otwarcie Punktu Konsultacyjnego   dla rodziców | MOWA DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM | KARAĆ DZIECKO, CZY NIE KARAĆ? | ”AGRESJA WŚRÓD DZIECI I MŁODZIEŻY -  PRZYCZYNY JEJ POWSTAWANIA I SPOSOBY ZAPOBIEGANIA” | Nagrody i kary w wychowaniu | Dziecko leworęczne | Zaburzenia emocjonalne u dzieci w wieku przedszkolnym | Najczęstsze wady wymowy  dziecka w wieku przedszkolnym  ich przyczyny | JAK CHRONIĆ MAŁE DZIECKO PRZED WYPADKIEM DROGOWYM | JAK CHRONIĆ MAŁE DZIECKO PRZED WYPADKIEM DROGOWYM2 | JAK CHRONIĆ MAŁE DZIECKO PRZED WYPADKIEM DROGOWYM3

Dla rodziców

W naszym przedszkolu

DZIECKO:

Poznaje swoje prawa i obowiązki.

Czuje się bezpieczne.

Rozwija się twórczo i jest samodzielne.

Ma możliwość indywidualnego rozwoju i osiąga sukces.

Uczy się dostrzegać swoje mocne strony.

Buduje pozytywny obraz samego siebie.

Jest świadome swojej przynależności narodowej.

Uczy się dostrzegać potrzeby innych ludzi.

Osiąga gotowość szkolną na wysokim poziomie.

 

RODZICE:

Uzyskują fachową pomoc pedagogiczną.

Otrzymują  obiektywną ocenę postępów i niepowodzeń dziecka.

Mogą mówić otwarcie o swoich spostrzeżeniach na temat pracy przedszkola.

Bezpośrednio rozmawiać z nauczycielem o trudnych sprawach wychowawczych.

Mogą czynnie uczestniczyć w życiu przedszkola.

Czynnie wspierają przedszkole w jego działaniach,

Chętnie współpracują z nauczycielami, oferują wszechstronna pomoc.

Są partnerami w tworzeniu klimatu działalności kształcąco - wychowawczej

 i zarządzania placówką.

 

NAUCZYCIELE:

Aktywnie realizują zadania przedszkola określone w dokumentach wewnętrznych placówki.

Podejmują działania innowacyjne. Są aktywni i twórczy.

Tworzą i realizują autorskie programy dostosowane do potrzeb dziecka i placówki.

Współpracują z rodzicami i środowiskiem lokalnym.

Doskonalą swoją wiedzę i uzyskują nowe doświadczenia.

Wykorzystują twórcze i aktywne metody, promując nowatorski styl pracy.

Uzyskują  wyższe stopnie awansu zawodowego.

Pozyskują rodziców do efektywnych działań na rzecz przedszkola oraz poszukują sympatyków i partnerów przedszkola.

Monitorują efektywność własnej pracy.

Dzielą się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami.

Prowadzą obserwację pedagogiczną i diagnozują rozwój dziecka.

Dobierają metody wychowawcze i dydaktyczne, które wspomagają  indywidualny rozwój  dziecka.

Proponują  rodzicom nowe formy współpracy.

Kontakt

 • Przedszkole Publiczne nr 43 w Rzeszowie
  ul.Cicha 5
  35-326 Rzeszów

  Numer rachunku bankowego:
  74 1020 4391 0000 6702 0144 8331
  Opłat za przedszkole prosimy dokonywać do dnia 10 każdego miesiąca.

  SKRZYNKA PYTAŃ
  W przedszkolu znajduje się skrzynka pytań zachęcająca rodziców do zadawania pytań i opinii na temat naszej placówki. Kontaktować się można również z nami e-mailem: pprz43@wp.pl
 • dyrektor: 177483470
  księgowość: 177483473

Galeria zdjęć

Sobota 30.04.2016

Ilość odwiedzin: 480400