Nawigacja

Rekrutacja Regulamin Rekrutacji Dzieci do Przedszkola Publicznego Nr 43 w Rzeszowie Historia Przedszkola Rozkład dnia

Nabór do przedszkola

Rekrutacja

Harmonogram rekrutacji na rok szkolny 2016/2017

LP

Rodzaj czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

1.

Składanie deklaracji o kontynuacji wychowania przedszkolnego.

25.02.2016

godz.8:00

03.03.2016

godz.15:00

2.

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola (lub innej formy wychowania przedszkolnego) i  dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydatów warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

10.03.2016

godz.8:00

25.03.2016

godz.15:00

3.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków do przedszkola (lub innej formy wychowania przedszkolnego) i  dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydatów warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

10.03.2016

godz.8:00

31.03.2016

godz.15:00

4.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym.

22.04.2016

godz.8:00

5.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia w postępowaniu rekrutacyjnym.

22.04.2016

godz. 8:00

02.05.2016

godz.15:00

6.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym.

05.05.2016

godz.8:00

Postępowanie uzupełniające

09.05.2016 godz.8:00

08.06.2016 godz.15:00

7.

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola (lub innej formy wychowania przedszkolnego) i  dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydatów warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym.

09.05.2016

godz.8:00

13.05.2016

godz.15:00

8.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków do przedszkola (lub innej formy wychowania przedszkolnego) i  dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydatów warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym.

09.05.2016

godz.8:00

18.05.2016

godz.15:00

9.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym.

01.06.2016

godz.8:00

10.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia w postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym.

01.06.2016

godz.8:00

06.06.2016

godz.15:00

11.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym.

08.06.2016

godz.15:00

Kontakt

 • Przedszkole Publiczne nr 43 w Rzeszowie
  ul.Cicha 5
  35-326 Rzeszów

  Numer rachunku bankowego:
  74 1020 4391 0000 6702 0144 8331
  Opłat za przedszkole prosimy dokonywać do dnia 10 każdego miesiąca.

  SKRZYNKA PYTAŃ
  W przedszkolu znajduje się skrzynka pytań zachęcająca rodziców do zadawania pytań i opinii na temat naszej placówki. Kontaktować się można również z nami e-mailem: sekretariat@pp43.resman.pl
 • dyrektor: 177483470
  księgowość: 177483473

Galeria zdjęć

Piątek 21.10.2016

Ilość odwiedzin: 535020